8 yleistä virhettä Excelissä

#DIV/0! #N/A Virhe #NIMI? #TYHJÄ! #YHDELLÄ! #VIITE! #ARVO! #######

Excelin kanssa työskennellessäsi tiedoissa tai analyysissä voi näkyä yksi tai useampi virhe. Jokaisella virheellä on oma syynsä.

1. Mikä on #DIV/0! Virhe?'#DIV/0!' tulee näkyviin, kun luku jaetaan joko nollalla (0) tai solulla, joka ei sisällä arvoa. Tarkista nimittäjäsi, kun tämä virhe tulee näkyviin.

Jos haluat korjata tämän virheen, voit käyttää IF-toiminto palauttaaksesi tyhjänä, kun nimittäjä on 0 tai tyhjä.

= JOS(B1<>0,A1/B1'')

2. Mikä on #N/A Error?

'#N/A' tulee näkyviin, kun arvo ei ole käytettävissä funktiolle tai kaavalle.

Esimerkiksi kun käytät Vlookup-toiminto , #N/A-virhearvo osoittaa, että tarkkaa numeroa ei löydy. Seuraavassa taulukossa solun A3 arvo on 78, joka ei ole sarakkeessa D. Tulos palauttaa #N/A.

3. Mikä on #NAME? Virhe?

'#NIMI?' tulee näkyviin, kun kirjoitat alueen nimen tai funktion nimen väärin. Esimerkiksi keskiarvojen 3 ja 4 saamiseksi kaavan tulee olla '=keskiarvo(3,4)'. '#NIMI?' tulee näkyviin, kun kirjoitat väärän kaavan '=keskiarvo(3,4)', josta viimeinen kirjain 'e' puuttuu.

4. Mikä on #NULL! Virhe?

'#TYHJÄ!' tulee näkyviin, kun määrität kahden alueen risteyksen väärällä leikkausoperaattorilla. Saat esimerkiksi #NULL! virhe, kun pilkku puuttuu kaavasta '=SUMMA(A1:A2 B1:B2)'.

5. Mikä on #NUM! Virhe?

'#NUM!' tulee näkyviin, kun kaava tai funktio sisältää virheellisiä numeerisia arvoja. Esimerkiksi, LOG-toiminto vaatii positiivisen reaaliluvun. '#NUM!' tulee näkyviin, kun syötät negatiivisen luvun (esim. -10).

6. Mikä on #REF! Virhe?

'#VIITE!' tulee näkyviin, kun soluviittaus ei kelpaa, esim. kirjoita soluun A2 kaava '=B2+D9' ja poista sitten sarake D, A2:n arvo palauttaa #REF! virhe.

7. Mikä on #ARVO! Virhe?

'#ARVO!' tulee näkyviin, kun erityyppisiä tietoja sisältyy yhteen kaavaan. Esimerkiksi kaava '=A1+A2+A3+A4+A5' palauttaa #ARVO! koska sekä teksti että numerot sisältyvät.

8. Mikä on '#######'-virhe?

'#######' tulee näkyviin, kun sarake ei ole tarpeeksi leveä kaikkien solun merkkien näyttämiseen. Esimerkiksi solu A2 '30.5.2016' palauttaa '#######', kun kavennat saraketta A.

Lataa yleiset virheet