Ctrl+Grave Accent: Vaihda arvoja tai kaavoja

Pikakuvake Ctrl + Grave Aksentti (`) on vaihtaa solujen arvot kaavoiksi.

Vaihe 1: Napsauta mitä tahansa solua laskentataulukossa, jossa on kaavoja;

Vaihe 2: Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja paina sitten Grave Accent (`) -merkki näppäimistöltä. Solun kaava tulee näkyviin.Tarkista Lisää Excel-pikakuvakkeita