Ctrl+Shift+(: Näytä rivit

Pikakuvake Ctrl+Shift+( (oikea sulkumerkki) on näyttää valitut rivit. Tarkistaa ' Ctrl+9 ' nähdäksesi kuinka rivit piilotetaan.

Vaihe 1: Valitse piilotetut rivit;

Vaihe 2: Paina ja pidä painettuna Ctrl ja Siirtää näppäimiä ja paina sitten vasenta sulkumerkkiä ( ( ) näppäimistöltä aakkosnumeerisessa osiossa. Piilotetut rivit tulevat näkyviin.Tarkista Lisää Excel-pikakuvakkeita