FLOOR-toiminnon käyttäminen

FLOOR-funktio pyöristää luvun alaspäin lähimpään merkityksen kerrannaiseen kohti nollaa.

Kaava:

=KERROS(luku, merkitys)Selitykset:

– Numero vaaditaan, mikä on luku, joka on pyöristettävä.

– Merkitys vaaditaan, monikerta, johon sinun on pyöristettävä.

Varoitukset:

– Jos luvun etumerkki on positiivinen, arvo pyöristetään alaspäin nollaa kohti.

– Jos luvun etumerkki on negatiivinen, arvo pyöristetään alaspäin nollasta.

– Jos luku on merkityksen tarkka kerrannainen, pyöristystä ei tapahdu.

Lataa: FLOOR Function