ISERR-funktion käyttäminen

ISERR-funktio tarkistaa, onko arvo virhe #ARVO!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!, paitsi #N/A-virhe.

Kaava:

= ISERR(arvo)Selitykset:

Arvo on pakollinen, kun arvo on jokin seuraavista virheistä: #ARVO!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? tai #NULL!', tulos palauttaa True, tai palauttaa False, jos solu ei ole mikään näistä virheistä.

Varoitukset:

#N/A-virhe jätetään pois ja ISERR(#N/A) palauttaa false.

=VAIHTOEHTO(A2)

Solu A2 on #ARVO! virhe, ISERR(#ARVO!) palaa kohtaan TOTTA .

= ISERR (A10)

Solu A10 on numero 21, johon ISERR(21) palaa VÄÄRÄ .

Lataa ISERR-funktio