Kuinka pyöristää luku tuhanteen Excelissä

Excelin kanssa työskennellessäsi luvut on usein pyöristettävä tuhansiin. Esimerkiksi 22 222 222 pyöristetään 22 222 000:ksi.

Yleisin tapa pyöristää luku tuhansiin on käyttää Pyöreä toiminto seuraavalla kaavalla.

=TEKSTI(PYÖRISTÄ(A2;-3),'#,###')Missä ROUND(A2,-3) pyöristää luvun tuhansiin ja Tekstitoiminto on lisätä tuhannen erotin.

Muuta kuin Pyöreä toiminto , voit myös käyttää ROUNDUP-toiminto tai ROUNDDOWN-toiminto .

The ROUND-toiminto pyöristää ylöspäin, kun sataluku on 5 tai suurempi, ja alaspäin, kun sataluku on pienempi kuin 5.

The ROUNDUP-toiminto on pyöristää kaikki luvut tuhansiin, kun taas ROUNDDOWN-toiminto on pyöristää kaikki luvut alaspäin, jos luku on pienempi kuin 1000.

Jos haluat pyöristää kaikki luvut, käytä alla olevaa kaavaa.

=TEKSTI(YLÖS(A2;-3),'#,###')

Jos haluat pyöristää kaikki luvut alaspäin, käytä alla olevaa kaavaa.

=TEKSTI(PYÖRISTÄALAS(A2;-3),'#,###')