Kuinka yhdistää murtoluku tekstiin Excelissä

Murtoluvut ovat yksi lukutyyppi Excelissä. Kun yhdistät murto-osan ja tekstin yhteen suoraan käyttämällä concat-toiminto , murtoluku muuttuu luvuksi, jossa on desimaalit ja murtolukumuoto katoaa.

Esimerkiksi alla olevassa esimerkissä tekstiä ja murtolukua yhdistettäessä '8%' muuttuu arvoksi '0,08'.

Jos haluat yhdistää tekstin ja murtoluvun yhteen menettämättä murtolukumuotoa, käytä TEKSTI-toiminto .=TEKSTI(B2',?/100')&' ovat '&A2

Missä TEKSTI(B2'?/100') säilyttää murtoluvun.

Jos haluat nimittäjäksi '10', voit muuttaa 100:sta 10:een.

TEKSTI(B2'?/100') on säilyttää oikean murtoluvun muoto. Jos tarvitset sekoitusfraktion, käytä alla olevaa kaavaa.

=TEKSTI(B2,'# ?/100')&' '&A2

Kun murto-osa on suurempi kuin 1, fraktio muuttuu sekafraktioksi. Esimerkiksi '149/100' palauttaa arvoksi '1 49/100'.