Luokan nimen saaminen enimmäisarvolla

Kun työskentelet Excelin kanssa, erityisesti kun automatisoit raportin, saatat joutua hankkimaan luokan nimen enimmäisarvon kanssa. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa on se ikäryhmä, jolla on eniten lukuja?

Tämä näyttää erittäin helpolta, kun on vain yksinkertainen pöytä. Siitä tulee kuitenkin erittäin kätevää, kun työskentelet tietojoukon kanssa, jossa on monia yhteisöjä ja jokainen yhteisö tarvitsee raportin.

Saadaksesi luokan nimen enimmäisarvon kanssa, yhdistä max toiminto , sovitustoiminto , ja indeksitoiminto .=INDEKSI(A2:A6, VASTAA(MAX(B2:B6),B2:B6,0))

Missä MAX(B2:B6) etsii suurimman arvon tietoalueelta B2:B6, ja palauttaa arvon 76 tässä esimerkissä;

MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0) on löytää rivinumero, jolla on suurin arvo ja joka palauttaa 3;

INDEKSI(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0)) on saada luokan nimi riville 3, joka on '30-39 v.'.