NETWORKDAYS-toiminnon käyttäminen

VERKKOPÄIVÄT-funktio palauttaa kokonaisten työpäivien määrän kahden päivämäärän välillä.

Kaava:

=NETWORKDAYS(alkamispäivä, lopetuspäivä, [lomat])

Selitykset:

  • Aloituspäivä on pakollinen, ensimmäinen päivämäärä.
  • Päättymispäivä on pakollinen, toinen päivämäärä.
  • Lomat on valinnainen, lomat näiden kahden päivämäärän välillä.

Varoitukset:

  • NETWORKDAYS-funktio palauttaa #ARVO! virhearvo, kun jokin argumentti ei ole kelvollinen päivämäärä.
  • Excel tallentaa päivämäärät peräkkäisinä sarjanumeroina. Oletusarvoisesti 1. tammikuuta 1900 on sarjanumero 1.

Lataa: NETWORKDAYS-toiminto