ROUNDDOWN-toiminnon käyttäminen

ROUNDDOWN-funktio pyöristää luvun alaspäin nollaa kohti määrittämiesi numeroiden määrällä.

Kaava:

=PYÖRISTÄALAS(numero, numeroiden_määrä)Selitykset:

– Numero vaaditaan, numero pyöristetään.

– Num_digits vaaditaan, numeroiden määrä, joka sinun on säilytettävä.

Varoitukset:

Kun numeroiden_määrä on pienempi kuin 0, luku pyöristetään desimaalipilkun vasemmalle puolelle.

Lataa: ROUNDDOWN-toiminto