Tekstifunktion käyttäminen

TEKSTI-funktion tarkoituksena on muuntaa arvot tekstiksi määrittämässäsi muodossa. Katso alta lisätietoja tai tarkista lisää tekstitoimintoja .

Kaava:

=TEKSTI(arvo, muoto_teksti)Selitykset:

– Arvo vaaditaan, arvo, joka sinun on muutettava tekstiksi, kuten numeeriseksi arvoksi.

– Muoto_teksti vaaditaan, muoto, jonka haluat uuteen tekstiin, esimerkiksi 'kk/pp/vvvv'.

Varoitukset:

Format_text-argumentti ei voi sisältää tähteä (*).

Esimerkki: Muunna luku '1234.567' tekstiksi ilman desimaaleja.

=T(1234.567'#') tai =T(1234.567'0')

Tuloksena on 1235.

Lataa: Tekstitoiminto