Toiseksi suurimman arvon laskeminen

Voit laskea maksimiarvon Max-funktiolla, mutta toiseksi tai kolmanneksi suurimman arvon laskemiseksi sinun on käytettävä LARGE-toiminto .

LARGE-funktio palauttaa k:nneksi suurimman arvon tietojoukosta sen suhteellisen tilan perusteella.

Laskeaksesi toiseksi suurimman arvon tietoalueelta, käytä alla olevaa kaavaa:=SUURI(B2:B6,2)

Missä B2:B6 on tietoalue.

Jos haluat laskea kolmanneksi suurimman arvon tietoalueelta, muuta numero 2 arvoon 3.

=SUURI(B2:B6,3)