Tuhannen erottimen lisääminen kaavan mukaan

Kun työskentelet suurilla numeroilla, sinun on usein alustettava ne tuhannen erottimen avulla. Sinä pystyt tarkista tästä, jos haluat vain muotoilla numerot tuhaterottimella .

Kuitenkin, kun numeroita yhdistetään tekstiin, numerot ovat eri soluissa, etkä voi muotoilla niitä. Jos näin on, käytä seuraavaa kaavaa lisätäksesi tuhannen erottimen.

=TEKSTI(B2'0.000.00')&' '&A2Missä '0,000.00' tarkoittaa tuhannen erottimen lisäämistä ja 2 desimaalin säilyttämistä. Kuitenkin, kun luku on pienempi kuin 1000, tämä pakottaa numeron muotoon '0,000.00'. Esimerkiksi 0,16 näkyy muodossa 0,000,16, mikä ei ole mitä haluamme.

Jos haluat näyttää ilman nollia, kun luku on pienempi kuin 1000, ja lisätäksesi tuhannen erottimen, muuta '0,000.00' arvoksi '#,###.##', jossa 0.16 näkyy muodossa '.16'.

=TEKSTI(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEKSTI(B2','#,###.00')&' '&A2

Jos haluat muuttaa tuhatta 'K:ksi', tarkista kuinka muotoilla tuhat K:ksi kaavan avulla .