VALUE-funktion käyttäminen

ARVO-funktiolla muunnetaan numeroa edustava tekstimerkki luvuksi.

Kaava:

= ARVO(teksti)

Selitykset:

– Teksti on pakollinen, tekstimerkkijono, joka sinun on salattava.

Varoitukset:

– Numeroa edustava tekstijono voi olla päivämäärä, aika tai mikä tahansa tekstimuotoinen numero.

Esimerkki: mikä on lukuarvo '17.1.2012' ja '10:30am'?

=ARVO(A2), tulos palauttaa 40 925;
=ARVO(A3), tulos palauttaa arvon 0,4375.

Teksti '17.1.2012 10:30' palaa numeroon 40925.4375, joka on '17.1.2012' ja '10.30 am' yhdistelmä.

Lataa: Arvofunktio